Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego zmianom ulegają ceny kortów. Obowiązują one od 1 maja do 30 września.

Cena kortu bez oświetlenia wynosi 40 zł/godz., a z oświetleniem 52 zł/godz.